❮ Vietnam
Gallery
Sàn Art
132 Đ. Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
+84 16 3981 1696
Th?i gian m? c?a: 11:00 - 18:00 | Tuesday - Saturday: 11:00 - 18:00
Trương Công Tùng : Khu Vườn Lạc Hướng... Hơi Thở Chiêm Bao / The Disoriented Garden… A Breath of Dream
Dec 12 - Mar 08 2024 - 5 days left
Trương Công Tùng đặt tiền cảnh những hệ sinh thái tàn phá những sự thân mật và thiêng liêng. // Truong Cong Tung foregrounds the ecologies that devastate what is intimate and hallow.