❮ Vietnam
Gallery
Exhibits
Rental Info
Factory Contemporary Arts Centre
15 Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
+84 28 3744 2589
Th? Tu - Ch? Nh?t: 10g - 19g | Tuesday - Sunday: 10 am - 7 pm
Thuỷ Nguyễn : Mộng Bình Thường
Nov 06 - Feb 06 2021 - 20 days left
Thuỷ Nguyễn – được biết đến trong nhiều vai trò sáng tạo – là một trong những nhà thiết kế đi đầu trong nền công nghiệp thời trang đang phát triển rất mạnh mẽ ở Việt Nam. Đây là triển lãm đầu tiên khám phá thực hành và sự nghiệp của Thuỷ trong suốt một thập niên, làm lộ diện quá trình sáng tạo, các ảnh hưởng văn hoá cũng như cảm hứng đã góp phần vào việc tạo ra một thương hiệu thời trang thành công. Giám tuyển: Dolla S. Merrillees.
Thuỷ Nguyễn : An Ordinary Dream
Nov 06 - Feb 06 2021 - 20 days left
Known and recognised for her multidisciplinary creative practice, entrepreneurship and distinct aesthetic, Thuỷ Nguyễn is one of Vietnam’s most celebrated designers and a leader in Vietnam’s emerging and rapidly growing fashion industry. This exhibition is the first to explore her career and practice of more than a decade, revealing the background, creative processes, cultural influences and inspiration that have contributed to the making of a successful and acclaimed fashion design house. Curator: Dolla S. Merrillees.
Đối Thoại Phom Dạng
Mar 12 - Jun 06 2021
Triển lãm này sẽ giới thiệu các tác phẩm điêu khắc đa dạng của các nghệ sĩ kể trên: những tác phẩm mà cả dạng thức lẫn ý niệm đều kế thừa và mang đậm dấu ấn từ những nguồn ảnh hưởng liên ngành của họ. Chủ đích giám tuyển trong triển lãm này đó là hé lộ tầm ảnh hưởng của tính liên ngành lên công việc sáng tạo, và sẽ được trình hiện thông qua cách trưng bày những tư liệu về bối cảnh sáng tác của nghệ sĩ, ví dụ như những gì nghệ sĩ nhìn về, nghĩ về, trong quá trình sáng tác tác phẩm của họ. Nghệ sĩ: Thảo Nguyên Phan, Richard Streitmatter-Trần, Lê Hiền Minh. Giám tuyển: Bill Nguyễn, Lê Thuận Uyên, Vân Đỗ.
Conversing In Forms
Mar 12 - Jun 06 2021
This exhibition shall introduce three discrete sculptural works of the aforementioned artists, whose interdisciplinary influences are of unique and significant impact on their concepts and forms. A key curatorial intention of this exhibition is to reveal the impact of interdisciplinarity on creativity, to be reflected in the desired display of contextual material that hints at what these artists look at, and think about, in the process of developing their art. Artists: Thảo Nguyên Phan, Richard Streitmatter-Trần, Lê Hiền Minh. Curators: Bill Nguyễn, Lê Thuận Uyên, Vân Đỗ.