❮ Vietnam
Gallery
Factory Contemporary Arts Centre
15 Nguyen U Di, Thao Dien Ward, District 2 Ho Chi Minh City
+84 28 3744 2589
Tuesday - Sunday: 10 am - 7 pm
Hương Ngô : Lost From View
May 16 - Jul 19 2020 - 3 days left
Hương Ngô : Lost From View. Opening Reception: Saturday, 16 May, 6pm.
Hương Ngô : Khuất Dạng
May 16 - Jul 19 2020 - 3 days left
Hương Ngô : Khuất Dạng. (Khai mạc vào thứ Bảy ngày 16 tháng Năm 2020 lúc 18g00).
Thy Nguyễn : Other Futures
May 16 - Jul 19 2020 - 3 days left
Thy Nguyễn : Other Futures. Curator: Bill Nguyễn. Opening Reception: Saturday, 16 May, 6pm.
Thy Nguyễn : Những Tương Lai Khác
May 16 - Jul 19 2020 - 3 days left
Thy Nguyễn : Những Tương Lai Khác. Giám tuyển: Bill Nguyễn. (Khai mạc vào lúc 18g00, thứ Bảy ngày 16 tháng Năm 2020).
Thuỷ Nguyễn : An Ordinary Dream
Aug 07 - Oct 27 2020
Thuỷ Nguyễn : An Ordinary Dream. Curator: Dolla S. Merrillees. Opening Reception: Friday, 7 August, 6pm.
Thuỷ Nguyễn : Mộng Bình Thường
Aug 07 - Oct 27 2020
Thuỷ Nguyễn : Mộng Bình Thường. Giám tuyển: Dolla S. Merrillees. (Khai mạc vào lúc 18g00 ngày 7 tháng Tám 2020).
A Focus on Sculpture
Nov 20 - Jan 31 2021
A Focus on Sculpture. Artists: Thảo Nguyên Phan, Richard Streitmatter-Trần, Lê Hiền Minh. Curators: Bill Nguyễn, Lê Thuận Uyên, Vân Đỗ. Opening Reception: Friday, 20 November, 6pm.
Triển Lãm Nhóm Về Điêu Khắc
Nov 20 - Jan 31 2021
Triển Lãm Nhóm Về Điêu Khắc. Nghệ sĩ: Thảo Nguyên Phan, Richard Streitmatter-Trần, Lê Hiền Minh. Giám tuyển: Bill Nguyễn, Lê Thuận Uyên, Vân Đỗ. (Khai mạc vào thứ Sáu ngày 20 tháng Mười một 2020 lúc 18g00).