❮ Vietnam
Gallery
Exhibits
Rental Info
Factory Contemporary Arts Centre
15 Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
+84 28 3744 2589
Th? Tu - Ch? Nh?t: 10g - 19g | Tuesday - Sunday: 10 am - 7 pm
Đối Thoại Phom Dạng
Mar 12 - Jun 06 2021 - 53 days left
Triển lãm này sẽ giới thiệu các tác phẩm điêu khắc đa dạng của các nghệ sĩ kể trên: những tác phẩm mà cả dạng thức lẫn ý niệm đều kế thừa và mang đậm dấu ấn từ những nguồn ảnh hưởng liên ngành của họ. Chủ đích giám tuyển trong triển lãm này đó là hé lộ tầm ảnh hưởng của tính liên ngành lên công việc sáng tạo, và sẽ được trình hiện thông qua cách trưng bày những tư liệu về bối cảnh sáng tác của nghệ sĩ, ví dụ như những gì nghệ sĩ nhìn về, nghĩ về, trong quá trình sáng tác tác phẩm của họ. Nghệ sĩ: Thảo Nguyên Phan, Richard Streitmatter-Trần, Lê Hiền Minh. Giám tuyển: Bill Nguyễn, Lê Thuận Uyên, Vân Đỗ.
Conversing In Forms
Mar 12 - Jun 06 2021 - 53 days left
This exhibition shall introduce three discrete sculptural works of the aforementioned artists, whose interdisciplinary influences are of unique and significant impact on their concepts and forms. A key curatorial intention of this exhibition is to reveal the impact of interdisciplinarity on creativity, to be reflected in the desired display of contextual material that hints at what these artists look at, and think about, in the process of developing their art. Artists: Thảo Nguyên Phan, Richard Streitmatter-Trần, Lê Hiền Minh. Curators: Bill Nguyễn, Lê Thuận Uyên, Vân Đỗ.